Betere uitlijning

Probleem :

tijdens en na  het plaatsen van het dashbord in de auto  blijkt  dat een aantal onderdelen van het dashbord niet meer correct uitgelijnd zijn.

Oplossing :

met een  hulpgereedschap worden  een  aantal onderdelen  op hun plaats gehouden tijdens het vastschroeven van het dashbord in de auto.

Winst :

de autos worden bij de kwaliteitscontrole niet meer afgekeurd  door uitlijnings problemen .

Gezien het monteren van een dashbord een belangrijke kost is bij het assembleren van een auto is deze verbetering zeer belangrijk.

sector : automotive