Veilig aandrukken

veilig aandrukken

Probleem :

bij het manueel inbrengen van de klok  in een dashboard worden  dikwijls beschadigingen veroorzaakt door het verkeerd inbrengen en bij  het aanduwen met de hand  (vuist).

Oplossing :

hulpgereedschap voor een beter gecontroleerd en veilig aandrukken van de klokken.

Winst :

geen beschadigde klokken

kwaliteits problemen voor dit assemblageproces tot nul herleid

extra kosten onderdrukt

sector : automotive